Robotyka

Konstruowanie i programowanie robotów z klocków LEGO. Edukacyjna zabawa ucząca podstaw programowania, rozwijająca kreatywność i wyobraźnię, wspierająca umiejętność komunikacji i współpracy.

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów w małych 10-12 osobowych grupach. Dzieci pracują w parach, każda ma do dyspozycji zestaw klocków LEGO i laptopa ze specjalistycznym oprogramowaniem. Pod okiem wykwalifikowanych edukatorów budują, programują i ożywiają swoje roboty.
Podczas zajęć dzieci konstruują roboty zgodnie z instrukcją, a także opracowują własne konstrukcje. Realizowane scenariusze są dostosowane do wieku i zaawansowania dzieci, wiedza podawana jest sukcesywnie, powtarzana. Dzieci nie muszą mieć żadnych doświadczeń z obsługą komputera, czy programowaniem. Wszystkiego nauczą się na zajęciach.
Naszym celem jest rozbudzenie kreatywności i wyobraźni przestrzennej uczestników. Zajęcia uczą logicznego myślenia i rozwiązywania problemów.
Poprzez zabawę i praktykę dzieci w sposób naturalny przyswajają wiedzę z zakresu matematyki, czy informatyki. Młodsze, ćwiczą m.in. małą motorykę oraz analizę i syntezę, a także koordynację oko-ręka.
Podczas zajęć doskonalimy także umiejętności komunikacyjne (np. prezentacja zaprojektowanych i zbudowanych robotów) oraz społeczne (m.in. współpraca - dzieci pracują w parach). Dzieci sukcesywnie podnoszą swoje umiejętności interpersonalne.
Systematyczne zajęcia, jeden raz w tygodniu, sprzyjają przyswajaniu i powtarzaniu zdobytej wiedzy.
Zapewniamy klocki oraz specjalistycznie oprogramowane i laptopy. Program jest realizowany wg koncepcji LEGO EDUCATION.

Nasza oferta

Robotyka Lego WeDo

klasy 0 - 1
12 spotkań w semestrze, raz w tygodniu po 60 minut
Cena 720 zł/semestr

Robotyka Lego WeDo 2.0

klasy 1 - 2
12 spotkań w semestrze, raz w tygodniu po 75 minut
Cena 780 zł/semestr

Robotyka Lego Mindstorms

klasy 3 - 6
12 spotkań w semestrze, raz w tygodniu po 100 minut
Cena 890 zł/semestr

Programowanie gier w Scratch

klasy 2 - 3
12 spotkań w semestrze, raz w tygodniu po 90 minut
Cena 780 zł/semestr

Nasza oferta

Robotyka Lego WeDo

klasy 0 - 1
12 spotkań w semestrze, raz w tygodniu po 60 minut
Cena 550 zł/semestr

Robotyka Lego WeDo 2.0

klasy 1 - 2
12 spotkań w semestrze, raz w tygodniu po 90 minut
Cena 670 zł/semestr

Robotyka Lego Mindstorms

klasy 3 - 6
12 spotkań w semestrze, raz w tygodniu po 90 minut
Cena 720 zł/semestr

Programowanie gier w Scratch

klasy 2 - 3
12 spotkań w semestrze, raz w tygodniu po 90 minut
Cena 690 zł/semestr

Programowanie Minecraft

klasy 3 - 6
12 spotkań w semestrze, raz w tygodniu po 90 minut
Cena 790 zł/semestr

Programowanie gier w Scratch

Zajęcia pozwolą dzieciom wykonać pierwsze kroki w świecie tworzenia gier komputerowych, nauczyć się podstaw programowania w języku Scratch, projektowania mechaniki rozgrywki, tworzenia prostych animacji i edycji dźwięku. Uczestnicy zapoznają się z różnymi rodzajami gier (logicznymi, fabularnymi, sportowymi, strategicznymi i zręcznościowymi) i sposobem ich tworzenia. Dzieci pracują w grupach do 10 osób, każde dziecko ma do dyspozycji komputer.

Programowanie z Minecraft

Na zajęciach dzieci uczą się programować w języku Python będącym jednocześnie pełnowartościowym narzędziem prorgamowania stosowanym w pracy programistycznej. Wykorzystanie Minecrafta jako podstawy do przeprowadzenia zajęć sprawia, że ich nauka nie tylko odbywa się w dobrze już znanym dla wielu dzieci środowisku popularnej gry, ale także pozwala im od razu widzieć efekty swoje pracy: dzięki możliwościom oferowanym przez Minecrafta efekty pisanych przez nie prgramów stają się od razu widoczne w samej grze.