TUS

TUS z Robotyką

Zajęcia pedagogiczne łączące naukę i trening umiejętności społecznych (TUS) z zajęciami z robotyki.

Na zajęciach ćwiczymy umiejętności społeczne, uczymy zachowań adekwatnych do sytuacji oraz standardów komunikacji, które pomogą dzieciom w budowaniu relacji z rówieśnikami oraz z osobami dorosłymi.

Zajęcia mają formułę warsztatów z robotyki, na których uczestnicy pracując w parach konstruują z klocków LEGO roboty, a następnie je programują. Zainteresowanie klockami LEGO i programowaniem ma być pretekstem, a zarazem motywatorem do przećwiczenia codziennych umiejętności społecznych oraz nauki nowych np. czekanie na swoją kolej, zabawa na mój/ twój sposób, radzenie sobie z emocjami, asertywność, mocne strony, konflikt, współpraca, przegrana, czy proszenie o pomoc.

Nasza oferta

Wielkość grupy

Maksymalnie 10 dzieci. Zależnie od decyzji psychologa prowadzącego.

Długość zajęć

Zajęcia trwają 90 minut. Dla młodszych dzieci przerwa po 45 minutach.

Częstotliwość zajęć

Spotkania odbywają się raz w tygodniu. Cykl obejmuje 14 zajęć.

Opinia specjalisty

Rodzice otrzymują opinię psychologa w połowie i po zakończeniu cyklu zajęć.

Przystępna cena

Koszt jednych zajęć to 100 zł za dziecko (płatne za połowę zajęć cyklu z góry).
Zajęcia TUS Z LEGOROBOTYKĄ składają się z dwóch równoległych nurtów działań: zajęć prowadzonych przez psychologa (warsztat TUS) oraz edukatora/programistę (programowanie).

Tematyka realizowana podczas zajęć oraz narzędzia w postaci edukacyjnych klocków LEGO i tabletów są bardzo atrakcyjne dla dzieci, trafiają w ich zainteresowania, są bazą dla pracy psychologa i pretekstem do prowadzenia aktywności o wymiarze psychologicznym.

Podział na grupy

dzieci w wieku 5-7 lat
dzieci w wieku 8-10 lat
dzieci w wieku 11-12 lat
Program każdej grupy jest profilowany zgodnie z potrzebami i możliwościami uczestników. Podstawowym kryterium jest wiek, ale do uczestników podchodzimy bardzo indywidualnie.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 6-12 lat.

Przed rozpoczęciem zajęć jest przeprowadzana ankieta, która zagwarantuje prawidłowy dobór uczestników, a także jest narzędziem służącym do ewaluacji.