Fundacja Nowoczesnej Edukacji

Prowadzimy szkolenia dla nauczycieli i zajęcia edukacyjne, zapewniające systematyczny i wszechstronny  rozwój dzieci i młodzieży.

Działalność Fundacji

Fundacja Nowoczesnej Edukacji działa od 2013 roku.

Aktualnie prowadzimy dwa rodzaje zajęć - dla dzieci z klas 0-3 szkoły podstawowej oraz warsztaty edukacyjne dla nauczycieli:

Robotyka i programowanie

Uczymy podstaw algorytmiki, logicznego myślenia, wnioskowania oraz pracy projektowej no i oczywiście programowania. Podczas zajęć wykorzystujemy edukacyjne klocki LEGO: WEDO1, WEDO2 oraz EV3, a także roboty edukacyjne: Photony, drony, DOC-e, mindy. Dzieci pracują w parach, co sprzyja ćwiczeniu komunikacji, współpracy, uczy liczenia się ze zdaniem drugiej osoby, szukania kompromisu.

Trening Umiejętności Społecznych z Legorobotyką

Zajęcia składają się z dwóch równoległych nurtów działań: zajęć prowadzonych przez psychologa/pedagoga (warsztat TUS) oraz edukatora/programistę (konstruowanie i programowanie).

Tematyka realizowana podczas zajęć oraz narzędzia w postaci edukacyjnych klocków LEGO i tabletów są bardzo atrakcyjne dla dzieci, trafiają w ich zainteresowania, są bazą dla pracy pedagoga i pretekstem do prowadzenia aktywności o wymiarze psychologiczno-pedagogicznym. Ćwiczymy m.in. takie umiejętności jak: radzenie sobie ze złością, proszenie o pomoc, współpracę, czekanie na swoją kolej, mówienie NIE, kompromis, rozpoznawanie swoich emocji i swoich mocnych stron, reagowanie na przemoc czy poznawanie nowych osób.

Prowadzone przez naszą Fundacje zajęcia są cykliczne, odbywają się raz w tygodniu. Program realizowany podczas zajęć jest dostosowany potrzeb i możliwości uczestników. Chętnie współpracujemy z nauczycielami i rodzicami.

Aktualnie realizowane projekty prezentujemy w zakładce PROJEKTY.

SZKOLENIA I WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI DZIECI Z KLAS 0-3

Prowadzimy je głownie dla nauczycieli, których uczniowie są zaangażowani w nasze projekty.

Opracowaliśmy koncepcje merytoryczną zajęć- Jak uczyć programowania i robotyki dzieci w szkołach podstawowych w klasach 1-3 - realizując jednocześnie podstawę programową z różnych przedmiotów.

Przygotowaliśmy pakiet scenariuszy zajęć z robotyki i programowania dla klas 1-3.

Prowadzimy także szkolenia upowszechniające metodę treningu umiejętności społecznych wśród nauczycieli. Prezentowaliśmy przykładowe rozwiązania, reagowania na problemy uczniów głównie w obszarze relacji rówieśniczych, nieumiejętności zapanowania nad emocjami, konfliktami w klasie.

Opracowaliśmy skrypt - Jak stosować metodykę TUS w codziennej pracy szkolnej.

Nasza kadra

Fundacja na stałe współpracuje z wykwalifikowaną kadrą, a także gronem ekspertów.

Osoby prowadzące zajęcia to stały zespół współpracowników realizujących projekty wg przyjętych przez Fundacje standardów, osoby objęte szkoleniami i mentoringiem.

Wszystkie osoby należące do naszego zespołu charakteryzuje odpowiedzialność, kreatywność, zacięcie edukacyjne, zaangażowanie, kultura osobista.

Zajęcia TUS z LEGOROBOTYKĄ prowadzimy według autorskiego programu przygotowanego specjalnie dla nas przez współpracujących z nami terapeutów z tus.edu.pl: Katarzynę Mierzejewską, pedagoga specjalnego i trenera TUS , a także edukatora LEGO oraz Magdalenę Godlewską psychologa i trenera TUS.

Autorki mają nie tylko wszechstronne przygotowanie merytoryczne, ale także wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć TUS z dziećmi i młodzieżą. Od wielu lat prowadzą szkolenia TUS dla nauczycieli, psychologów i pedagogów w całej Polsce.