PNE

Pracownia Nowoczesnej Edukacji

Prowadzimy innowacyjne zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, łączące trening umiejętności społecznych z robotyką i nauką programowania.

Pracownia Nowoczesnej Edukacji działa od 2013 roku.

Podczas prowadzonych przez nas od lat zajęć z robotyki, nauki programowania od początku uczymy dzieci również zasad komunikacji społecznej, budowania relacji w grupie, poczucia własnej wartości oraz zrozumienia potrzeb innych.

Od 2019 roku naszą ofertę rozszerzyliśmy o zajęcia łączące Trening Umiejętności Społecznych (TUS) z robotyką i programowaniem. Koncepcja ćwiczenia komunikacji przy wsparciu klocków LEGO jest z powodzeniem stosowana od wielu lat w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

Metoda ta sprawdza się również do ćwiczenia umiejętności wspierających funkcjonowanie w grupie rówieśniczej i w relacjach społecznych z dorosłymi.
Pracownia współpracuje z wykwalifikowaną kadrą, a także gronem ekspertów. Zajęcia prowadzimy według autorskiego programu przygotowanego specjalnie dla Pracowni przez współpracujących z nami terapeutów z tus.edu.pl: Katarzynę Mierzejewską, pedagoga specjalnego i trenera TUS oraz edukatora LEGO oraz Magdalenę Godlewską psychologa i trenera TUS. Autorki mają nie tylko wszechstronne przygotowanie merytoryczne, ale także wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć TUS z dziećmi i młodzieżą. Prowadzą szkolenia TUS dla nauczycieli, psychologów i pedagogów w całej Polsce.
Zajęcia TUS Z LEGOROBOTYKĄ składają się z dwóch równoległych nurtów działań: zajęć prowadzonych przez psychologa/pedagoga (warsztat TUS) oraz edukatora/programistę (programowanie).

Tematyka realizowana podczas zajęć oraz narzędzia w postaci edukacyjnych klocków LEGO i tabletów są bardzo atrakcyjne dla dzieci, trafiają w ich zainteresowania, są bazą dla pracy pedagoga i pretekstem do prowadzenia aktywności o wymiarze psychologiczno-pedagogicznym.
Prowadzimy zajęcia w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz domach kultury i placówkach środowiskowych.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i otwartości na nowe wyzwania zdobyliśmy wiedzę i doświadczenie także w prowadzeniu zajęć z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (szkoły integracyjne) oraz z różnymi niepełnosprawnościami np. Instytut Głuchoniemych w Warszawie.

Nasi partnerzy